VÄLKOMMEN TILL DET DIGITALA KONSTGALLERIET!

Vår hemsida lyfter konst i alla dess former. Från abstrakt, surrealistisk konst till nytänkande realistisk sådan. Inget om konst är för smått eller stort för oss att skriva om, vilket gör hemsidan så användarvänlig. Oavsett i vilket ärende du kommit hit så ska vi försöka förse dig med informationen du behöver eller letar efter.

Vi redogör för konstens betydelse i det offentliga rummet, för kontorskonst och för konst i hemmet. Kontorskonsten är mer för privat bruk och därför kanske inte avsedd eller lämplig för alla. Att ha en pinup-modell i fickkalendern som bokmärke är kanske ganska oförargligt, men att sätta upp en stor fotoplansch på torget kan väcka ilska och chockera människor i alla åldrar. För att undvika det så är det bra att man tänker igenom sina konstval på ett professionellt sätt. Den här sidan försöker belysa signifikansen av noga genomtänkta val genom att illustrera olika situationer och scenarion. På så sätt försöker vi förbereda dig så att du inte fastnar vid tankestadiet.

Att skapa konst kan vem som helst göra så länge man kan nyttja sina händer och fingrar på ett normalt sätt. Det kan också vara en fördel att ha synen i behåll även om det finns blinda som målar bra. Känseln, synen och i viss mån hörseln kan bidra till konst. Sinnen som inte har någon betydelse vad anbelangar konstnärligt skapande är lukt och smak, även om det kan vara bra att kunna lukta sig fram bland de olika kemikalierna i garaget.

Med det sagt så vill vi hälsa dig välkomna till din portal för konst på internet!