GLASRIKET I SMÅLAND

Sedan 1700-talet finns det ett område i Småland som är känt för sina glasbruk och sin glasindustri, och detta kallas Glasriket. Idag finns det 14 glasbruk i området, och landytan spänner över 4 kommuner. För att sköta marknadsföring av området finns Glasbruket AB, som ägs till 60% av glasbruken och 40% av kommunerna.

I slutet av 1800-talet etablerades över 70 glasbruk i Sverige, och mer än hälften av dem låg i Småland. Anledningen till detta var dels att tillgången på råvaror vat god – det fanns skog som kunde elda glashyttorna, sand från sjöbottnen som kunde bli glasmassa och vattenkraft från åar och bäckar som drev sliperierna, och dels duktig arbetskraft som var tillgänglig då bland annat järnverk lagts ned.

Idag kan du besöka de kvarvarande glashyttorna, och se hur glaset blir till. En del hyttor ger dig även möjlighet att prova på glasblåsning, eller rent av att gå en kurs i glasblåsning. För att underlätta ditt besök i glasriket finns även en mäng övernattningsmöjligheter runt Glasriket.

Glas

Definitionen av glas är en oorganisk smälta som har stelnat men utan att övergå till kristallin form. För att bilda glas behövs glasbildare, flussmedel och stabilisatorer. Den vanligaste glasbildaren är kisel i någon form, medan soda är flussmedel och kalksten är en stabilisator.

Glasriket är välkänt i hela världen för både sitt bruksglas och sitt konstglas. Orrefors och Boda var två av de första glasbruken som startade ett samarbete mellan konstnärer, formgivare och glasblåsare, vilket utvecklade glasindustrin enormt. Plötsligt blev även vardagsföremålen av glas små konstverk i sig själva.

Glasbruk

Av de 14 kvarvarande glasbruken är 4 stora med industriell produktion – Måleros, Nybro, Kosta och Johansfors glasbruk. Brand de mindre, så kallade studiohyttorna, hittar vi bland annat Skrufs glasbruk, Erikshyttan och Hauges hantverksglas.

De olika hyttorna har sin egen stil och sitt eget glas. Alla tillverkar både bruksglas och konstglas, med sin egen speciella touch. Om du besöker några hyttor kommer du upptäcka skillnader mellan dem, även om de alla tillverkar glas i världsklass. Att besöka olika hyttor ger förutom en större kunskap om glasframställning även en möjlighet att hitta din egen favorit.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *